Meny
Meny

Design- och varumärkesavdelningen

På Design- och varumärkesavdelningen arbetar vi inom tre verksamhetsområden. Vi ger ensamrätt till varumärken och design och beviljar utgivningsbevis för tidskrifter, så kallade periodiska skrifter. Vårt uppdrag är dessutom att tillhandahålla effektiva och ändamålsenliga system för detta och sprida information och kunskap om olika immaterialrätter.