Meny
Meny

Patentavdelningen

Patentavdelningen handlägger nationella och internationella patentansökningar, samt utvecklar och upprätthåller patentsystemet i Sverige.

Genom internationella samarbetspartners säkerställer vi ett svenskt inflytande i den internationella utvecklingen. Avdelningens uppgift är dessutom att sprida information om patentsystemet.

Avdelningen består av 6 tekniska enheter där ca 120 handläggande patentingenjörer arbetar med handläggning av patentansökningar, samt en formaliaenhet som kontrollerar att ansökningarna är formellt korrekta. Avdelningen består även av en juristenhet och en processägare.